Dokumenty

Numer konta

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty: PKO BP   49 1020 1778 0000 2502 0029 3548

Wniosek

Wniosek – plik pdf 838 KB

Zamówienie szkolenia

Zamówienie szkolenia – plik pdf 539 KB

Zaświadczenie „Pierwsza pomoc”

W ramach kursu każdy uczestnik uczestniczy w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia. Każdy uczestnik kursu otrzymuj bezpłatnie takie zaświadczenie, które jest ważne dwa lata do daty wydania.