Powrót do Dokumenty

Zaświadczenie „Pierwsza pomoc”

Zaświadczenie

W ramach kursu każdy uczestnik uczestniczy w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w wypadkach, zdarzeniach nagłych oraz stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Każdy uczestnik kursu otrzymuj bezpłatnie takie zaświadczenie, które jest ważne dwa lata do daty wydania.