Oferta

Oferta cenowa kursów kat. B:

 Kurs podstawowy  2680 zł.

 • teoria 30 godzin lekcyjnych /m in. ćwiczenia na nowych testach/,
 • 4 godziny zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • egzamin wewnętrzny,
 • praktyka 30 godzin zegarowych /jazdy po placu, w obszarze zabudowanym i poza nim/,
 • możliwość płatności ratalnej – bez odsetek.
 • badanie lekarskie w cenie kursu.

 

Kurs rozszerzony 2900 zł.

 • teoria 30 godzin lekcyjnych + 4 godzin indywidualnych zajęć, /m in. ćwiczenia na nowych testach/,
 • 4 godziny zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • egzamin wewnętrzny,
 • praktyka 33 godzin zegarowych /jazdy po placu, w obszarze zabudowanym i poza nim/,
 • możliwość płatności ratalnej – bez odsetek.
 • badanie lekarskie w cenie kursu.

Super Kurs  3100  zł.

 • teoria na maksa /ilość godzin nieograniczona, m in. ćwiczenia na nowych testach/
 • 4 godziny zajęć z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • egzamin wewnętrzny,
 • praktyka 35 godzin zegarowych /jazdy po placu, w obszarze zabudowanym i poza nim/,
 • możliwość płatności ratalnej – bez odsetek.
 • badanie lekarskie w cenie kursu.

 

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego.

 • Teoria  –  30 zł.     jedna godzina lekcyjna.

 • Praktyka – 100 zł.   jedna godzina zegarowa szkolenia                                                                                praktycznego.